>14.03.2024

DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI Liptovský Hrádok DOVALOVO

Dražba nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 21.03.2024 o 10:00 hod. 33618 foto f 33618 foto č Miestom konania dražby je sídlo exekútorského úradu Mgr. Mariána Janec, Sad SNP č. 666/12, 010 01 Žilina Predmet dražby Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš – Katastrálny odbor, na LV č. 656 k. u. Dovalovo v podiele 1/4 + […]

viac >

>

Dražba nehnuteľnosti TRNAVA 23.4.2024 o 10:00 hod.

Miestom konania dražby je Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, Trnava (malá kongresová sála) foto Nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného Smieško Milan r. Smieško, nar. 30.9.1957,  Bratislavská 5253/44, Trnava, PSČ 917 01 zapísané na Okresnom úrade Trnava – Katastrálny odbor,  na : LV č. 3855,  k. u. Trnava v podiele 1/2, LV č. 3856,  k. u. […]

viac >